Editörden

Değerli Okuyucularımız,

13. YILIMIZ

Dergimizin 38. Sayısı (Yıl:13, Sayı: 1) ile tekrar karşınızdayız. İlk sayımızdan bugünkü sayımıza kadar dergimize gösterilen ilgi ve destekten dolayı, bütün okuyucularımıza, yazar ve hakemlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarım.

Bu sayımızda her biri orjinal yedi makale ve bir akademik görüş olmak üzere sekiz çalışma bulunmaktadır. İlk çalışma, Sayın Sadık Serçek ve Sayın Azize Hassan tarafından hazırlanmıştır. Yazarlar, turizmde destinasyon markalaşması bağlamında Diyarbakır kentinin imajını, kente gelen turistlerin görüşleri temelinde değerlendirmişlerdir. İkinci çalışma, Sayın Uysal Yenipınar ve Sayın Oya Yıldırım tarafından, marka kimliğini yansıtan yerel simgelerin Muğla destinasyonu logo ve amblemlerinde kullanılma sıklığına ilişkin bulguları sunmaktadır. Üçüncü çalışma, Sayın Krastio Zgurovski ve Sayın Adnan Akın tarafından hazırlanan uygulamalı araştırmadır. Yazarlar, Gaziantep’te spor turizminin gelişimi için spor turizm alanlarının uygunluğunu ortaya koymak, yerel ve özel yönetimlerin spor turizminin gelişimini arttırıcı çabalarının yeterliliğine ilişkin bulguları bizlere paylaşmaktadır. Dördüncü çalışma, Sayın Figen Sevinç ve Tülay Güzel tarafından, Türkiye’de faaliyet gösteren yat limanı işletmelerinin uyguladıkları rekabet stratejilerini tespit etmeye yöneliktir. Yazarlar, 42 adet yat limanı işletmesinden elde edilen verilere göre, bu işletmelerin en fazla farklılaştırma stratejisini uyguladıkları bulgusunu bizlere sunmaktadır. Beşinci çalışma, Sayın Kemal Birdir, Sayın Halil İbrahim Karakan ve Sayın Okan Çolak tarafından hazırlanmıştır. Yazarlar, Gaziantep’in turizm açısından mevcut durumunun belirlenmesi ve şehrin turizm açısından iyileştirilmesine yönelik önerilerde sunmaktadır. Altıncı çalışma, Sayın Mehmet Oğuzhan İlban, Sayın Mehmet Emin Akkılıç, Sayın İlbey Varol ve Sayın Emin Güleç tarafından hazırlanan uygulamalı bir araştırmadır. Yazarlar, konaklama işletmelerinin ürünlerini yanlış, eksik ya da nötr (olması gereken) bilgi kullanarak sunmalarının engelli müşterilerin etik problem algılama düzeyini değiştirip değiştirmediğini, bu bilgi sunumunda engelli müşterilerin konaklama işletmesine ilişkin genel tutumlarının ve işletmenin ürünlerini satın alma niyetlerinin değişip değişmediğine ilişkin bulguları bizlere paylaşmaktadır. Bu sayının son çalışması ise, Sayın Seda Uğur Çilkara ve Sayın Tuncer Asunakutlu tarafından, konaklama işletmelerinde örgütsel bağlılık ile insan yaşamının her alanında etkili olan kültür arasında bir ilişki olup olmadığına yönelik bulgular sunulmaktadır. Dergimizin Vaka Çalışması bölümü, Sayın Atila Yüksel tarafından hazırlanmıştır. Hocamız,  Uyku, Biyolojik Ritim ve Kimya: Tüketicilerin Bilişsel ve Duygusal Fonksiyonları Üzerine Etkilerine ilişkin görüş ve düşüncelerini bizlere paylaşmaktadır.

SOİD ekibi olarak turizm sektörüne faydalı olabilmek için çaba sarf etmekteyiz. İlk sayımızın basımından bu yana okuyucu ve yazarlardan aldığımız yapıcı öneriler doğrultusunda, dergimizin dizaynı, yazım düzeni, yazım şekilleri konusunda yeni sayımızda bazı iyileştirmeler yaptık. Ayrıca, dergimizin hakem kuruluna turizm alanında çalışan yeni akademisyenler ekledik.  Son olarak, siz değerli okuyucularımızın, dergimiz hakkındaki düşünce ve önerilerini beklediğimi ifade ederek, bir sonraki sayımızda buluşabilmek umuduyla saygılarımı sunar, iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla,

Dr. Muammer MESCİ

Yoruma kapalı.