Editörden

Değerli Okuyucularımız,

 

Dergimizin on üçüncü yılının ikinci sayısı ile yeniden karşınızdayız. Bu sayımızda yedi makale ve bir vaka çalışması olmak üzere sekiz çalışma bulunmaktadır. İlk çalışma, Sayın Ali Türker tarafından hazırlanmıştır. Yazar, duygusal beceri değerlendirme süreci boyutlarının turist rehberlerinin müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisine ilişkin bulguları bizlere sunmaktadır. İkinci çalışma, Sayın Buket Buluk tarafından, Alman turistlerin, İstanbul ilinde yer alan alışveriş merkezlerinde çalışan satış elemanlarından algıladıkları hizmet kalitesi boyutlarına ilişkin bulguları paylaşmaktadır. Üçüncü çalışma, Sayın Hasan Cinnioğlu ve Sayın Dilek Dönmez Polat tarafından hazırlanan bir araştırmadır. Yazarlar, Türkiye’deki İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin facebook sitelerini ne şekilde kullandıklarını, özellikle destinasyon tanıtımı konusunda facebook sitesinden ne ölçüde yararlandıklarına yönelik bulguları bizlere sunmaktadır. Dördüncü çalışma, Sayın Oya Yıldırım, Oya Berkay, Karaca ve A. Celil Çakıcı tarafından, Adana’da gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nı yerel halkın algılaması ve memnuniyet düzeylerini incelemeye yönelik uygulamalı bir çalışmadır. Beşinci çalışma, Sayın Kurban Ünlüönen ve Sayın Ozan Çatır tarafından hazırlanan uygulamalı bir çalışmadır. Yazarlar, etkileşimci liderlik ve dönüşümcü liderliğin örgütsel sessizlik davranışı üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik bulguları sunulmaktadır. Altıncı çalışma, Sayın Kudret Gül ve Sayın Melike Gül tarafından, Balıkesir ilinde faaliyet gösteren termal tesislerde engellilere yönelik yapılan fiziki düzenlemeler ile engelli hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin bulguları sunmaktadırlar. Bu sayının son çalışması ise, Sayın Özlem Yay ve Sayın Osman Çalışkan tarafından hazırlanmıştır. Yazarlar, çevreci otel restoranında yemek yeme niyetini etkileyen faktörlerin Planlı Davranış Teorisi (PDT) bağlamında belirlenmesine yönelik bulguları sunmaktadır. Dergimizin Vaka Çalışması bölümü, Sayın Atila Yüksel tarafından hazırlanmıştır. Hocamız,  Tatil, Sağlık ve İş Performansı: Travma ya da Tedavi? ’sine ilişkin görüş ve düşüncelerini bizlere paylaşmaktadır.

Son olarak, bu yıl 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi 18-22 Mayıs tarihleri arasında Marmaris’te gerçekleştirildi. Kongrede, Kırsal turizme yönelik önemli bilgiler sunuldu ve tartışıldı. 17. Ulusal Turizm Kongresi ise 20-23 Ekim tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin ev sahipliğinde Bodrum’da gerçekleşeceğini hatırlatmak isteriz.

Saygılarımla,

Dr. Muammer MESCİ

Yoruma kapalı.