Editörden

Değerli Okuyucularımız,

Dergimizin on üçüncü yılının üçüncü sayısı ile yeniden karşınızdayız. Bu sayımızda sekiz çalışma bulunmaktadır. İlk çalışma, Sayın Mine Halis, Sayın Muhsin Halis ve Sayın Süreyya Adilova tarafından hazırlanmıştır. Yazarlar, Azerbaycan vatandaşlarının turistik satın alma kararlarında Etnosentrik tutumlarının önemine ilişkin bulguları bizlere sunmaktadır. İkinci çalışma, Sayın Furkan Başer, Sayın Aktolkin Abubakirova, Sayın Nevin Şanlıer ve Sayın Burhan Çil tarafından hazırlanmıştır. Yazarlar, Türkiye ve Kazakistan’daki 4-5 yıldızlı otellerde çalışan servis ve mutfak personelinin gıda güvenliğine ilişkin bilgi düzeylerini, tutum ve davranışlarını inceleyerek, iki ülke arasındaki mevcut farklılıkları incelemeye ilişkin bulguları paylaşmaktadır. Üçüncü çalışma, Sayın Erdinç Karadeniz, Sayın Fatih Kaplan ve Sayın Fatih Günay tarafından hazırlanan bir araştırmadır. Yazarlar, halka açık turizm şirketlerinde sermaye yapısı kararlarının kârlılığa etkisini incelemeye yönelik bulguları bizlere sunmaktadır. Dördüncü çalışma, Sayın Recep Yıldırgan, Sayın Ömer Lütfü Met ve Sayın Orhan Batman tarafından, Gizli Müşteri Alışverişinin zincir otel işletmelerinde hangi amaçlarla ve ne şekilde uygulandığını, sürecin nasıl işlediğini, yöneticilerin bu uygulamadan neler beklediklerini ve sonuçları nasıl değerlendirdiklerini ortaya koymaya yönelik bir çalışmadır. Beşinci çalışma, Sayın Sultan Nazmiye Kılıç, Sayın Eray Polat ve Sayın Cevdet Avcıkurt tarafından hazırlanan uygulamalı bir çalışmadır. Yazarlar, şehirlerarası otobüs yolcularının, hakları ile ilgili bilgi düzeyini belirleme ve yolcuların yaşadıkları problemleri tespit etmeye yönelik bulguları sunmaktadır. Altıncı çalışma, Sayın Emil Mammadov ve Sayın Elvan Keser tarafından, Türkiye’de turizm eğitimi alan öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile akademik başarıları arasında ilişkiye yönelik bulguları sunmaktadırlar. Yedinci çalışma, Sayın Akan Yanık tarafından, Palandöken Kayak Tesisleriyle ilgili Priceline CRI veri tabanı üzerindeki şikayet verileriyle müşterilerin memnuniyet düzeyi ilişkisine yönelik bir çalışmadır. Bu sayının son çalışması ise, Sayın Bahadır Sezer ve Sayın İsmail Kızılırmak tarafından hazırlanmıştır. Yazarlar, seyahat acentalarının sosyal medya hesaplarını daha aktif kullanması ve müşterileri ile daha iyi iletişim kurabilmeleri açısından potansiyel müşterilerin bu alanları kullanım amaçlarının ve beklentilerinin belirlenmesine yönelik bulguları sunmaktadır.

Son olarak, 17. Ulusal Turizm Kongresi, bu yıl 20-23 Ekim tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin ev sahipliğinde Bodrum’da gerçekleşmiştir. Kongrede, turizmle ilgili birbirinden değerli ve ilgi çekici konular sunulmuş ve tartışılmıştır.

Saygılarımla,

Dr. Muammer MESCİ

Yoruma kapalı.